Kontakt

Ul. Stefana Dečanskog br. 302, 76300 Bijeljina

Uprava, asfaltna i betonska baza, projektni biro i knjigovodstvo :
Tel: 00387 55 256 140; 00387 55 256 141;
Fax.: 00387 55 256 140
E-mail: bukpromet@gmail.com

Separacija šljunka, 
Popovi, Bijeljina
Tel: 00387 66 234 228

Direktor
: Vojkan Gajić
Zamjenik direktora: Jovan Gajić

 

Kontakt informacije

Ulica Stefana Dečanskog br. 302, 76300 Bijeljina

Telefoni : +387 55 256 140, +387 55 256 141
Fax : +387 55 256 140
E-mail : bukpromet@gmail.com