Uredjenje parka sa trgom i javnom česmom

Investitor i darodavac - d.o.o."Buk Promet" Bijeljina - Jovan Gajić
Projektant - Ljiljana Nikolić, dipl.inž.arh.

Spomen česma, zauzima centralni prostor novoizgrađenog trga, i predstavlja poklon građanima koji smo predali na korištenje, održavanje i upravljanje Gradu Bijeljina.

Aktiviranje zapustenog ali atraktivnog prostora u gradu, uz davanje novog identiteta. Česma je jednostavnih linija u čvrstoj materijalizaciji - asocira na jaku Dražinu ličnost i vojničku krutost.

Konačni cilj je novim objektom (javna česma) ne najaviti na “sav glas” svoje nadmoćno prisustvo, već potreba da ličnim izrazom objekat utopimo u svoje okruženje. Prema tome, želja je da se potisne sirovi tip kreativnosti – originalnost kroz novotarije – I naglasi rafiniranost unutar estetskih granica datog vizuelnog okruženja, bilo ono moderno ili tradicionalno.

Kontakt informacije

Ulica Stefana Dečanskog br. 302, 76300 Bijeljina

Telefoni : +387 55 256 140, +387 55 256 141
Fax : +387 55 256 140
E-mail : bukpromet@gmail.com